فایل های ضمینه

کانال تلگرام vip فایل های ضمیمه

برای عضو شدن در کانال روی دکمه روبرو ضربه بزنید

آیدی تلگرام پشتیبان اختصاصی دوره فایل های ضمیمه

برای وصل شدن به تلگرام پشتیبان روی دکمه روبرو ضربه بزنید

parisaafshari_admin@

فایل پلنر کمپین فروش فایل های ضمیمه

برای دانلود پلنر روی دکمه روبرو ضربه بزنید

فایل افزایش ویو استوری فایل های ضمیمه

برای دانلود فایل روی دکمه روبرو ضربه بزنید

فایل افزایش ویو استوری معمایی فایل های ضمیمه

برای دانلود فایل روی دکمه روبرو ضربه بزنید

فایل پاسخ استوری معمایی فایل های ضمیمه

برای دانلود فایل روی دکمه روبرو ضربه بزنید

فایل های دوره

قسمت ۱ ویدئو

قسمت ۲ ویدئو

قسمت ۳ ویدئو

قسمت ۴ ویدئو

قسمت ۵ ویدئو

قسمت ۶ ویدئو

قسمت ۷ ویدئو

قسمت ۸ ویدئو

۲۳ فرمول برای کمپین فروش

قسمت ۱ ویدئو

قسمت ۲ ویدئو

قسمت ۳ ویدئو

اشتباهات رایج در کمپین فروش

قسمت ۱ ویدئو

آموزش استوری موشن با موبایل

استوری موشن ۱ ویدئو

استوری موشن ۲ ویدئو

استوری موشن ۳ ویدئو

استوری موشن ۴ ویدئو

استوری موشن ۵ ویدئو

آموزش کار با پنل پیامکی

قسمت ۱ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت ۲ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت ۳ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت ۴ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت ۵ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
آموزش ساخت و کار با زرین پال

قسمت ۱ ویدئو

آموزش دریافت کدمالیاتی فایل های ضمیمه

حتما قبل از دریافت کد مالیاتی از یک مشاور مالیاتی مشاوره بگیرید

آموزش طراحی لندینگ

قسمت ۱ ویدئو

قسمت ۲ ویدئو